08/09/2019
VY DUNG - HỮU HẠNH - BẢO DUY
VY DUNG - HỮU HẠNH - BẢO DUY

Các bạn trẻ đam mê Chất Việt vừa có dịp hội tụ trong Exploring Day 5 – Buổi chia sẻ những dự án tâm huyết về “Giấc mơ đồ chơi mang hồn Việt” tại Toong Hàm Nghi, TP.HCM.