Tag:

người trẻ

Bệnh gout ở người cao tuổi thường khó phát hiện vì dấu hiệu nhỏ, không rõ ràng và nguyên nhân gây ra bệnh gout cũng khác với người trẻ. Thường người cao tuổi chỉ phát hiện bị gout khi khám bệnh, gây khó khăn trong quá trình điều trị. Video người trẻ

Vì sao bệnh gout ở người cao tuổi khó phát hiện hơn ở người trẻ?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   24/07/2023
Vì sao bệnh gout ở người cao tuổi khó phát hiện hơn ở người trẻ?

Bệnh gout ở người cao tuổi thường khó phát hiện vì dấu hiệu nhỏ, không rõ ràng và nguyên nhân gây ra bệnh gout cũng khác với người trẻ. Thường người cao tuổi chỉ phát hiện bị gout khi khám bệnh, gây khó khăn trong quá trình điều trị.