Tag:

hồn việt

Khán giả Sài Gòn vừa được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đương đại ấn tượng với chủ đề “Hồn Việt” tại Trung tâm Văn học Nghệ thuật TP.HCM. Video hồn việt

Thưởng thức “Hồn Việt” qua các tác phẩm âm nhạc đương đại
Giải trí   |   01/10/2019
Thưởng thức “Hồn Việt” qua các tác phẩm âm nhạc đương đại

Khán giả Sài Gòn vừa được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đương đại ấn tượng với chủ đề “Hồn Việt” tại Trung tâm Văn học Nghệ thuật TP.HCM.