12/05/2024

Một giếng khoan sôi ùng ục giữa đồng. Tuy chỉ là hiện tượng tự nhiên nhưng nhiều người đã mê tín tổ chức cúng bái, lấy nước từ giếng khoan về uống để chữa bệnh và đổ vào đồng ruộng với hy vọng lúa trúng mùa.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên