Tag:

Sóc Trăng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối hai tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng đã được khởi công sáng 15-10. Công trình có vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng sẽ là động lực giúp các tỉnh duyên hải phía Nam phát triển. Video Sóc Trăng

Khởi công cầu Đại Ngãi, vốn gần 8.000 tỉ đồng
Tin nóng   |   15/10/2023
Khởi công cầu Đại Ngãi, vốn gần 8.000 tỉ đồng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối hai tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng đã được khởi công sáng 15-10. Công trình có vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng sẽ là động lực giúp các tỉnh duyên hải phía Nam phát triển.