03/10/2019
TRƯỜNG AN – BẢO DUY – CÔNG TUẤN
TRƯỜNG AN – BẢO DUY – CÔNG TUẤN

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, vừa yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1, nhằm phục vụ công tác điều tra về phá rừng quy mô lớn. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư trồng lại toàn bộ diện tích 140 ha rừng phi lao bị triệt phá.

Video liên quan