Tag:

rừng

Lâm Đồng phát động trồng 50 triệu cây xanh nhằm gia tăng mảng xanh đô thị và độ che phủ rừng đến năm 2025. Tập đoàn Novaland tài trợ 11 tỉ đồng ngay trong ngày phát động. Video rừng

Trồng thêm 50 triệu cây, Đà Lạt – Lâm Đồng kỳ vọng tăng mảng xanh
Bạn có biết   |   24/04/2021
Trồng thêm 50 triệu cây, Đà Lạt – Lâm Đồng kỳ vọng tăng mảng xanh

Lâm Đồng phát động trồng 50 triệu cây xanh nhằm gia tăng mảng xanh đô thị và độ che phủ rừng đến năm 2025. Tập đoàn Novaland tài trợ 11 tỉ đồng ngay trong ngày phát động.