Tag:

căn cước công dân

Bộ Công an đề xuất mẫu căn cước mới để thực hiện Luật Căn cước có hiệu lực từ 1-7-2024. Trong đó, có mẫu dành cho người từ 0-6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Video căn cước công dân

Nhiều thay đổi trên căn cước mới, dự kiến cấp từ 1-7
Tin nóng   |   11/02/2024
Nhiều thay đổi trên căn cước mới, dự kiến cấp từ 1-7

Bộ Công an đề xuất mẫu căn cước mới để thực hiện Luật Căn cước có hiệu lực từ 1-7-2024. Trong đó, có mẫu dành cho người từ 0-6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên.

Từ ngày
Đến ngày