Tag:

body pump

TTO - Body Pump là môn sử dụng tạ nhẹ kết hợp các động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, giúp cắt nét, định hình cho từng nhóm cơ bắp săn chắc, gọn gàng và không bị to cơ, rất được các bạn nữ yêu thích. Video body pump

Video: Cắt nét, định hình cơ bắp săn gọn cùng bộ môn Body Pump
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   12/02/2021
Video: Cắt nét, định hình cơ bắp săn gọn cùng bộ môn Body Pump

TTO - Body Pump là môn sử dụng tạ nhẹ kết hợp các động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, giúp cắt nét, định hình cho từng nhóm cơ bắp săn chắc, gọn gàng và không bị to cơ, rất được các bạn nữ yêu thích.