17/10/2023

Là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% kế hoạch bay UAV để kiểm tra lưới điện, Truyền tải điện miền Đông 2 đã không ngừng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, vận hành đường dây truyền tải, giúp giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cung ứng điện.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên