Tag:

thiết bị bay không người lái

Là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% kế hoạch bay UAV để kiểm tra lưới điện, Truyền tải điện miền Đông 2 đã không ngừng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, vận hành đường dây truyền tải, giúp giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cung ứng điện. Video thiết bị bay không người lái

'Biệt đội' UAV đặc biệt của Truyền tải điện miền Đông 2
Tin nóng   |   17/10/2023
'Biệt đội' UAV đặc biệt của Truyền tải điện miền Đông 2

Là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% kế hoạch bay UAV để kiểm tra lưới điện, Truyền tải điện miền Đông 2 đã không ngừng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, vận hành đường dây truyền tải, giúp giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cung ứng điện.