Tag:

Truyền tải điện Miền Đông 2

Truyền tải điện Miền Đông 2 sử dụng flycam trong công tác kiểm tra đường dây từ năm 2017. Hiện tại việc sử dụng các thiết bị bay không người lái đã phổ biến trên 3 địa bàn tỉnh do đơn vị quản lý; công nhân vận hành cũng rất thành thục các thao tác. Video Truyền tải điện Miền Đông 2

Truyền tải điện Miền Đông 2 ứng dụng UAV tích hợp nhiều công nghệ cảm biến
Tin nóng   |   30/11/2023
Truyền tải điện Miền Đông 2 ứng dụng UAV tích hợp nhiều công nghệ cảm biến

Truyền tải điện Miền Đông 2 sử dụng flycam trong công tác kiểm tra đường dây từ năm 2017. Hiện tại việc sử dụng các thiết bị bay không người lái đã phổ biến trên 3 địa bàn tỉnh do đơn vị quản lý; công nhân vận hành cũng rất thành thục các thao tác.