03/07/2019

Sáng nay, cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã được diễn ra với sự tham gia của các bên liên quan nhằm đưa ra phương hướng chỉ đạo, sẵn sàng ứng phó với bão.