Tag:

lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ngày 23-9, tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 diễn ra tại Hải Phòng, 'ông trâu' nặng 1,3 tấn của phường Vạn Hương trở thành 'tân vương', và là trâu to nhất kể từ khi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990. Video lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Tin nóng   |   23/09/2023
Trâu nặng 1,3 tấn trở thành 'tân vương' ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Ngày 23-9, tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 diễn ra tại Hải Phòng, 'ông trâu' nặng 1,3 tấn của phường Vạn Hương trở thành 'tân vương', và là trâu to nhất kể từ khi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990.