Tag:

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Sáng nay, cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã được diễn ra với sự tham gia của các bên liên quan nhằm đưa ra phương hướng chỉ đạo, sẵn sàng ứng phó với bão. Video Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Bão số 2 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng sáng 4-7, tuyệt đối không chủ quanLive
Tin nóng   |   03/07/2019
Bão số 2 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng sáng 4-7, tuyệt đối không chủ quan

Sáng nay, cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã được diễn ra với sự tham gia của các bên liên quan nhằm đưa ra phương hướng chỉ đạo, sẵn sàng ứng phó với bão.