Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Thủ tướng phê duyệt nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua trang thiết bị phòng chống dịch

22/07/2021 12:41 GMT+7

TTO - Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nhằm tháo gỡ cho hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng phê duyệt nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua trang thiết bị phòng chống dịch - Ảnh 1.

Thủ tướng được phê duyệt phương án chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, để đáp ứng yêu cầu cấp bách, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Theo quy định của Luật đấu thầu, trong trường hợp cấp bách được chỉ định thầu nên việc thực hiện mua sắm, triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19 là cần thiết.

Do đó, với nghị quyết này, Chính phủ đồng ý để Thủ tướng phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, các tỉnh và thẩm định của Bộ Kế hoạch - đầu tư.

Trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc phòng, chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch.

Trên cơ sở phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh, Bộ Y tế xác định số lượng, chủng loại một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện cần mua để hỗ trợ cho một số địa phương, đơn vị, báo cáo Thủ tướng quyết định.

Chính phủ cũng giao Bộ Y tế xây dựng và ban hành các thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn để hướng dẫn việc cấp phép nhanh đối với trang thiết bị y tế và việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19.

Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí ngân sách trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định, xây dựng thông tư về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Kế hoạch - đầu tư thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mua sắm, bảo đảm theo đúng quy định.

'Không để xảy ra tham nhũng khi mua trang thiết bị phòng dịch COVID-19'

TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị được phân bổ ngân sách phải rà soát lại toàn bộ việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.


N.AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận