17/05/2024 11:21 GMT+7

Thanh niên phải khao khát khởi nghiệp, làm giàu

Thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển con người, là lực lượng lao động chủ yếu.

Thanh niên phải khao khát khởi nghiệp, làm giàu - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thanh niên phải khao khát khởi nghiệp, làm giàu - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Việt Nam đang có lợi thế dân số trẻ, hiển nhiên thanh niên cần được bồi dưỡng và phải nỗ lực tự thân vận động để hoàn thành được vai trò là người kiến tạo hiện tại và tương lai.

Hình mẫu con người Việt Nam trong đó có thanh niên luôn phải thích ứng với từng thời kỳ tùy theo yêu cầu của giai đoạn đó, trong đó luôn hàm chứa những yếu tố bất biến và những yếu tố mới, phải luôn đảm bảo tính kế thừa và tính cập nhật.

Việc xây dựng giá trị, hình mẫu thanh niên là sự cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về xây dựng con người, là trách nhiệm lớn lao của tổ chức Đoàn, Hội, là tinh thần, nghĩa vụ thời đại của thanh niên. Bởi vậy giá trị hình mẫu thanh niên không phải là khẩu hiệu mà là mục tiêu, phương hướng chính trị của tổ chức, là tiêu chí phấn đấu của các bạn trẻ.

Hãy nói về "lòng yêu nước", trong các văn kiện, trong các diễn đàn chúng ta hay nói, nói rất nhiều, ai cũng có thể nói nhưng ít khi đề cập đến nội hàm cụ thể của nó ở giai đoạn hiện tại.

Yêu nước là phẩm chất bất biến nhưng nội dung của yêu nước lại mang tính thời đoạn, như thời chiến tranh là lòng căm thù giặc, cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù...

Còn lòng yêu nước hiện nay là tự tôn dân tộc: phải làm cho mỗi thanh niên Việt Nam luôn tự hào về dân tộc ta, về đất nước Việt Nam, về dòng giống Việt Nam, về văn hóa Việt Nam.

Tự tôn dân tộc cần trui rèn, bồi đắp ý thức tự cường, chúng ta mong muốn sự giúp đỡ quốc tế nhưng không bao giờ có suy nghĩ ai đó có thể thay ta làm phồn vinh đất nước.

Bởi vậy trong giai đoạn cạnh tranh phát triển mạnh mẽ, kinh tế là trung tâm như hiện nay người thanh niên phải khao khát khởi nghiệp, khao khát hoàn thiện bản thân để làm giàu cho đất nước, cho gia đình, cho bản thân.

Tự tôn dân tộc cũng bao gồm năng lực và trách nhiệm phản bác các luận điểm "mất gốc" sính ngoại cực đoan, bêu xấu đất nước, chế độ...

Tiêu chí thứ hai là khát vọng. Thanh niên phải có khát vọng. Ước mơ, hoài bão là đặc điểm của người trẻ với thực tế muôn màu, còn khát vọng là mục tiêu cao đẹp mà thanh niên hướng tới hòa cùng với khát vọng của đất nước. Đó là khát vọng lập thân, lập nghiệp, quyết chí khởi nghiệp.

Khát vọng của con người như con thuyền trên biển cần ngọn hải đăng, có khát vọng các bạn sẽ được chiếu sáng trên đường đời, có niềm tin, có sự đam mê lao động, có niềm lạc quan, hứng khởi và có động lực mạnh mẽ, thôi thúc bạn nỗ lực. Một thế hệ đầy khát vọng là tương lai rạng rỡ của đất nước.

Thứ ba, thanh niên thời kỳ mới phải có tri thức cao. Đây là tiêu chí, là yêu cầu cấp thiết của thời kỳ mới, chúng ta không thể cạnh tranh nếu nguồn nhân lực thiếu tri thức cần thiết.

Tiêu chí thứ tư cần nhấn mạnh là thanh niên thời kỳ mới cần có kỹ năng cao. Dù mỗi người có quỹ thời gian khác nhau nhưng cũng cần nỗ lực rèn luyện ba kỹ năng cơ bản: kỹ năng cứng (kỹ thuật, chuyên môn), kỹ năng mềm (giao tiếp, thuyết phục, phối hợp làm việc, sáng tạo, đổi mới) và kỹ năng sống.

Và cuối cùng, trong thời kỳ kinh tế tri thức, toàn cầu hóa thanh niên phải chủ động và hiệu quả trong hội nhập quốc tế. Chưa bao giờ thế hệ trẻ Việt Nam ta lại có nhiều có hội và điều kiện thuận lợi để thể hiện vai trò là lực lượng xung kích giúp nước nhà hội nhập như hiện nay.

Kỷ nguyên kinh tế tri thức chúng ta có những cơ hội và lợi thế, hãy trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ, hãy tạo điều kiện và cổ vũ họ hoàn thành sứ mệnh tiên phong trong phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu từ khóa để phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạoThủ tướng nêu từ khóa để phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Tham dự và phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra những từ khóa định hướng khởi nghiệp trong thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên