03/02/2023 13:52 GMT+7

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chưa theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Thông tin được nêu tại thông báo kết luận thanh tra vừa ban hành về trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ tại Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Thanh tra TP.HCM nhận định Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ các chương trình, đề án của UBND TP. Tuy nhiên, trong quản lý điều hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Cụ thể trong việc xử lý đơn, sở này chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Từ đây dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài.

Đồng thời, về mặt thủ tục hành chính, sở cũng còn một số thiếu sót như không ban hành thông báo về việc không đủ điều kiện thụ lý khiếu nại; chưa có thông báo kết quả xử lý đơn gửi người tố cáo biết về việc thụ lý hay không thụ lý tố cáo; không ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo theo mẫu quy định. Bên cạnh đó, công tác tổng hợp, báo cáo số liệu không đầy đủ, không chính xác.

Nguyên nhân chủ quan bởi lãnh đạo sở giao nhiệm vụ cho thanh tra sở, thanh tra sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, vi phạm thời hạn giải quyết là tình trạng phổ biến nhất, đặc biệt trong vai trò tham mưu cho chủ tịch UBND TP giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, sở còn những sai sót khác về trình tự, thủ tục.

Đối với công tác giải quyết tranh chấp, sở này cũng vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn tranh chấp cùng thiếu sót khác về trình tự, thủ tục.

Nguyên nhân chủ quan của tình trạng trên là do công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, do thiếu trách nhiệm và năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm thanh tra sở, chánh thanh tra sở, cán bộ được giao nhiệm vụ có liên quan.

Qua kết luận nêu trên, chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị và được Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo. Cụ thể, giao giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ... để tăng cường nhận thức, hành động, khắc phục các tồn tại nâng cao chất lượng công việc.

Chấn chỉnh công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo kết luận thanh tra. Đặc biệt, phải có biện pháp khắc phục vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại kết luận, báo cáo kết quả cho UBND TP.

Cứ ba kiến nghị, khiếu nại ở TP.HCM thì hai là chuyện đất đaiCứ ba kiến nghị, khiếu nại ở TP.HCM thì hai là chuyện đất đai

TTO - 5 năm qua, TP.HCM tiếp 220.000 lượt kiến nghị, phản ảnh của người dân. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng sở ngành và phòng ban đã dành gần 41.000 ngày để tiếp công dân định kỳ. 65% kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận