Thứ 5, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Làm cho dân tự do, ấm no, hạnh phúc

18/05/2021 09:35 GMT+7

TTO - Trong lá thư về sửa đổi lề lối làm việc gửi cho các địa phương năm 1946, Bác Hồ đã khẳng định chủ nghĩa xã hội chính là làm cho nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc. Con đường chúng ta đi là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Tuổi Trẻ ngày 17-5, một lần nữa Tổng bí thư đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội rõ ràng hơn. Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Tổng bí thư cũng nhấn mạnh phải học tập kinh nghiệm và những thành tựu phát triển của nhân loại, học các nước đi trước, không tự cho mình là giỏi nhất, phải học hỏi kinh nghiệm, thành quả của các nước để phát triển đất nước ta.

Tư tưởng này rộng mở, không bó hẹp, không sao chép cứng nhắc vào những giáo điều. Tinh thần bài viết cầu thị, mở ra tầm nhìn, hướng đi phát triển mới. Chúng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng không chỉ biết trong sách, sách viết gì làm đấy mà phải sáng tạo, phát triển gắn với thực tiễn.

Tổng bí thư không bàn cái đao to búa lớn, bàn cái làm thế nào để dân được ấm no, tự do, hạnh phúc là tiến gần lên chủ nghĩa xã hội hơn. Nếu không làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc thì đừng mơ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Con đường chúng ta đi trước tiên phải tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Công bằng xã hội tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển. Lúc ăn bánh mì thì chúng ta công bằng theo thời ăn bánh mì, lúc ăn khoai lang thì công bằng theo thời ăn khoai lang, khi có mâm cỗ đầy thì công bằng theo thời mâm cỗ đầy. Lúc nghèo, lúc giàu đều bảo đảm công bằng xã hội.

Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế gắn với công bằng tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường. Bởi nếu hi sinh tiến bộ, công bằng xã hội là phát triển không bền vững, tạo ra mâu thuẫn xã hội ghê gớm, bất công, bất bình đẳng xã hội sẽ sinh ra và tự nó sẽ triệt tiêu thành quả của tăng trưởng kinh tế.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội còn rất dài, không thể ảo tưởng một ngày, hai ngày đi lên được. Vì nó gắn liền với lực lượng sản xuất hiện đại, năng suất lao động cao. Chủ nghĩa xã hội thắng chủ nghĩa tư bản là ở năng suất lao động. Khi chưa có năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản thì chưa thể nói được chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hơn nữa, muốn lên chủ nghĩa xã hội Đảng phải mạnh, phải vượt qua chính mình, đó là sự tha hóa, tham nhũng, biến chất, tự thoái hóa, tự chuyển biến ngay trong đội ngũ của Đảng, vượt qua được các thách thức này mới lên được chủ nghĩa xã hội. Con đường khó khăn vô cùng nếu ai nói dễ dàng là không tưởng. Lên chủ nghĩa xã hội cũng như một con người muốn thành công phải vượt lên mọi khó khăn, chứ chủ nghĩa xã hội không tự nhiên đến.

Tất nhiên nhìn vào thực tế ngày hôm nay thì nhiều người bảo ta chưa bằng một số nước tư bản, điều này phải thừa nhận vì trên con đường đi chúng ta cũng mắc những sai lầm cản trở bước tiến. 

Nhưng không vì những sai lầm đó mà nhìn xã hội ta xấu, Đảng ta đang đấu tranh quyết liệt với tham nhũng, tha hóa, biến chất, loại trừ những tệ nạn và chúng ta vững tin một ngày nào đó với sự lãnh đạo của Đảng thì Đảng sẽ mạnh lên, đi đúng con đường Đảng và Bác đã chọn.

PGS.TS Lê Quốc Lý (nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Chủ nghĩa xã hội là phải thực sự vì con người Chủ nghĩa xã hội là phải thực sự vì con người

TTO - Chúng ta tin rằng đất nước sẽ đạt được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà trước mắt là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao.

BẢO NGỌC ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận