03/02/2020 11:27 GMT+7

'Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên'

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - “Được nhân dân ủng hộ, đảng có sức mạnh vô địch”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng diễn ra sáng 3-2 tại Hà Nội.

Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, sáng 3-2 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sáng 3-2, lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020) được tổ chức trọng thể, trang nghiêm tại Trung tâm hội nghị quốc gia với sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều quan chức cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh, sinh viên…

Trong bài diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lịch sử 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, đã tạo nên nhiều kỳ tích. Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, được sự tin cậy của nhân dân. Từ đó khẳng định chân lý không tổ chức nào ngoài Đảng có đủ uy tín để lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác.

Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên - Ảnh 3.

Màn hát múa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, yêu nước và giữ nước, bảo vệ chủ quyền là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta. Chính vì thế nhân dân ta liên tiếp vùng lên đấu tranh, bằng nhiều con đường, nhiều khuynh hướng, rất kiên cường, đầy tâm huyết, chịu nhiều hi sinh.

Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước. Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn - con đường đấu tranh vô sản. Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

Ngày 3-2-1930, hội nghị hợp nhất các Đảng họp tại Hong Kong - Trung Quốc dưới sự chủ trì của Bác Hồ và quyết định sáp nhập các Đảng lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. "Đảng ra đời là kết thân của các tổ chức, giai cấp, và xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm, trong bài diễn văn của mình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đã ôn lại các dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng. Từ cao trào cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh cho đến cách mạng mùa thu tháng tám 1945.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, phải đương đầu với giặc đói, giặc dốt nhưng Đảng đã lãnh đạo vượt qua, xây dựng chính quyền non trẻ chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Đảng lãnh đạo đánh thắng nhiều chiến dịch như Điện Biên Phủ…

Từ 1954 - 1975 đất nước bị chia cắt 2 miền. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam thì "thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước". Quân và dân ta đã đánh thắng mọi chiến dịch để thu giang sơn thành một mối 30-4-1975.

Sau ngày thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta vừa xây dựng đất nước, vừa bảo vệ biên giới, vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ Campuchia.

Đặc biệt, hơn 30 năm qua, từ năm 1986, Đảng đã đổi mới từng phần, trong đó có đổi mới tư duy để hình thành đổi mới đất nước, đánh dấu bước ngoặt cho công cuộc đổi mới của Việt Nam, mở ra thời kỳ mới cho sự phát triển đất nước…

Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên - Ảnh 4.

Màn hát múa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng Việt Nam vẫn kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết để xây dựng, phát triển đất nước. Đảng luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp quyền do dân, vì dân. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế.

"Đảng không phiến diện, duy ý chí nhảy từ cực nọ sang cực kia. Từ đất nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp và Việt Nam đã vươn lên là nước phát triển có mức thu nhập trung bình, khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố, an ninh được giữ vững, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. 

Việt Nam có gần 100 triệu người, thu nhập bình quân đạt 2.800 USD/người. Việt Nam đã, đang tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế. Mới đây lần thứ 2 Việt Nam được bầu với số phiếu cao vào Ủy viên thường trực Hội đồng Liên Hiệp Quốc" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên - Ảnh 5.

Màn hát múa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết thúc bài phát biểu 30 phút, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên nhiều kỳ tích. Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, được sự tin cậy của nhân dân. Từ đó khẳng định chân lý không tổ chức nào ngoài Đảng có đủ uy tín để lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng truyền thống mà Đảng, nhân dân cần phải giữ là trung thành, kiên định với xây dựng chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích vô hạn của dân tộc; truyền thống giữ vững độc lập chủ quyền; truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, lấy quyền lợi của dân nhân làm máu thịt; nguyên tắc tập trung phê bình, tình thương yêu đồng chí; đó là quan hệ với các tổ chức quốc tế…

Hiện nay, toàn Đảng toàn dân toàn quân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập vì mục tiêu dân giàu nước mạnh…Và đây là cuộc chiến cực kỳ khó khăn phức tạp, bên cạnh thuận lợi, khó khăn, thời cơ thì chúng ta cũng có nhiều thách thức nên đòi hỏi toàn dân toàn quân đoàn kết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Đảng ta phải ra sức xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng là đội tiên phong trong mọi cuộc cách mạng. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phương hướng chung là tiếp tục phát huy truyền thống, phát huy tính tiên phong của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

"Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển đất nước, mở cửa thị trường, cán bộ đảng viên có điều kiện tiếp xúc với tiền bạc, nếu cán bộ đảng viên không tích cực rèn luyện, học tập thì rất dễ sa ngã. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: một dân tộc, một con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, nhưng nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân thì sẽ mất hết. Phải xây dựng chỉnh đốn Đảng kiên quyết mạnh mẽ hơn nữa, phải đẩy lùi sự suy thoái, phải nâng cao sức chiến đấu của Đảng, coi đây là sự sống còn" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước kết luận.

Những kỷ vật đầy cảm xúc trong hành trình 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam Những kỷ vật đầy cảm xúc trong hành trình 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

TTO - Những hiện vật về thời hoạt động sôi nổi của các nhà cách mạng trong các tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam hiện còn lại không nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên