Đánh giá học sinh tiểu học, có thể gửi thư khen

10/04/2020 16:33 GMT+7

TTO - Đây là dự thảo quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học áp dụng cho chương trình GD phổ thông mới vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố.

Đánh giá học sinh tiểu học, có thể gửi thư khen - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Kim Liên trong một giờ học - Ảnh: CHU HÀ LINH

Theo ông Thái Văn Tài - vụ trưởng Vụ GD tiểu học (Bộ Giáo dục vàđdào tạo), quy định mới sẽ kế thừa quan điểm không nặng về điểm số mà đánh giá quá trình tiến bộ, khích lệ sự cố gắng trong học tập; duy trì các nguyên tắc không so sánh giữa học sinh với nhau, không gây áp lực cho học sinh, giáo viên, phụ huynh

Việc đánh giá thường xuyên đối với học sinh tiểu học không sử dụng hình thức cho điểm, mà dùng lời nói, viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh.

Học sinh được tổ chức tự nhận xét và tham gia nhận xét các học sinh trong nhóm/lớp. Cha mẹ học sinh cũng được quyền trao đổi, phối hợp với giáo viên để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh.

Theo dự thảo quy định mới, giáo viên có thể linh hoạt áp dụng các hình thức đánh giá, kết hợp với nhận xét của học sinh, phụ huynh để có biện pháp phù hợp giúp đỡ, động viện học sinh trong quá trình học tập.

Đánh giá định kỳ đối với học sinh tiểu học chỉ áp dụng vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học. Theo đó cuối học kỳ I và cuối năm học, học sinh tiểu học phải làm bài kiểm tra đối với các môn học bắt buộc. Riêng lớp 4 và 5 sẽ có thêm bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Việt, toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

Bài kiểm tra định kỳ được nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 hoặc điểm thập phân.

Giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên, kết quả đánh giá định kỳ, yêu cầu cần đạt của môn học/hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh theo các mức Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành.

Kết quả bài kiểm tra định kỳ bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên có thể để xuất để nhà trường cho học sinh làm bài kiểm tra khác nhằm đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Điểm mới của dự thảo thông tư này là việc đánh giá sẽ căn cứ vào mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh như chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra.

Mỗi học sinh sẽ có hồ sơ đánh giá nhằm tường minh hóa quá trình đánh giá. Trong phần quy định về khen thưởng, dự thảo nêu cán bộ quản lý, giáo viên có thể có "thư khen" đối với học sinh có cố gắng trong học tập, rèn luyện.

Ông Thái Văn Tài khẳng định: "Các quy định trong dự thảo không làm tăng khối lượng công việc của giáo viên và học sinh. Các quy định tường minh hơn về phương pháp, quy trình đánh giá giúp giáo viên tiếp cận, triển khai thuận lợi hơn".

Dự thảo thông tư quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học có thời gian góp ý là 02 tháng, tính từ ngày 9-4-2020.

Đánh giá học sinh tiểu học: đóng dấu thay lời phê Đánh giá học sinh tiểu học: đóng dấu thay lời phê

TT - Sau một tuần triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học, nhiều giáo viên đã có những sáng kiến khác nhau để vượt qua khó khăn về khối lượng công việc đội lên.

VĨNH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận