Thứ 5, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch đất đai nhiều lần, tùy tiện

23/09/2021 19:31 GMT+7

TTO - Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ lưỡng về việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, nhất là những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có lúc còn tùy tiện.


Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch đất đai nhiều lần, tùy tiện - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 23-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp quốc gia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đất đai phải được phân bổ hợp lý với tầm nhìn dài hạn không chỉ 5 năm hay 10 năm mà còn phải xa hơn nữa trong tiến trình phát triển của đất nước.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đi trước một bước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác, quy hoạch vùng và địa phương, tạo tính liên kết vùng, liên kết tỉnh, bảo đảm được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ chuẩn bị bài bản, công phu, sử dụng nhiều phương pháp mới, cơ bản bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn.

Ông yêu cầu cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Bổ sung đánh giá kỹ lưỡng về việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, nhất là những tồn tại, hạn chế để khắc phục.

Trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có lúc còn tùy tiện. Vấn đề các tỉnh, thành phố chậm trễ trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại địa phương.

Mặt khác, đánh giá kỹ lưỡng hơn về công tác quản lý nhà nước trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai bảo đảm tính đồng bộ, tích hợp, kết nối giữa các ngành, địa phương.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung vai trò của đất đai đối với sự phát triển trường tồn của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia cũng như từng địa phương, hài hòa lợi ích của các bên.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn, chuyển đổi nông thôn mới sang đô thị. Gắn giao thông với bố trí dân cư (mô hình TOD), cũng như gắn kết giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và ở từng địa phương, thậm chí là từng dự án…

Theo Chủ tịch Quốc hội, theo quy định của Luật quy hoạch hiện hành thì việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục rà soát, xử lý, bảo đảm tính tương thích, thống nhất và đồng bộ giữa các quy hoạch.

Dự kiến tại phiên họp thứ 4 vào tháng sau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy hoạch và kế hoạch này, trước khi trình Quốc hội thảo luận, quyết định tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chấn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn tùy tiện, kém hiệu quả

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về điều kiện, thủ tục chuẩn bị xây dựng quy hoạch và kế hoạch; kết quả thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của giai đoạn trước; mục tiêu, quan điểm đối với quy hoạch, các chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng các loại đất cụ thể.

Đồng thời lưu ý về các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quy hoạch sử dụng đất.

Trong đó, phải dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy, phát triển nông nghiệp theo chuỗi, phát triển nền kinh tế tuần hoàn để tạo công ăn việc làm cho người dân ngay tại địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách "ly nông bất ly hương".

Đặc biệt, phải bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất. Chấn chỉnh việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn tùy tiện, kém hiệu quả thời gian qua. Công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực phải sát với thực tiễn hơn nữa.

Ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại và hạn chế quy hoạch các bãi chôn lấp rác. Quản lý chặt chẽ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ xung yếu…

Chủ tịch Quốc hội: Sáp nhập rồi, sao chi thường xuyên không giảm? Chủ tịch Quốc hội: Sáp nhập rồi, sao chi thường xuyên không giảm?

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã phải đi liền với tinh giản được đầu mối và biên chế, tiết giảm về ngân sách, bởi đã có nơi "khoe" sắp xếp tốt lắm, nhưng chi thường xuyên không giảm.

TIẾN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận