23/02/2023 16:25 GMT+7

Bộ Nội vụ nói gì về kiến nghị 'không tinh giản biên chế ngành y tế'

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp về nội dung "ngành y tế là ngành đặc thù, kiến nghị không thực hiện việc tinh giản biên chế, tăng cường bổ sung biên chế cho y tế cơ sở".

Bệnh nhân tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Bệnh nhân tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Bộ Nội vụ cho biết đã nhận được kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp tại hội nghị Chính phủ với các địa phương về nội dung do ngành y tế là ngành đặc thù, kiến nghị không thực hiện việc tinh giản biên chế; tăng cường bổ sung biên chế cho tuyến y tế cơ sở.

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, yêu cầu tất cả cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị phải thực hiện.

Bảo đảm đến năm 2026 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Căn cứ các quy định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành quyết định giao biên chế đối với từng địa phương giai đoạn 2022-2026, trong đó có tỉnh Đồng Tháp.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Để bảo đảm nguyên tắc “có bệnh nhân thì phải có nhân viên y tế” và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo chủ trương nêu trên, Thủ tướng đã giao trách nhiệm cho Bộ Y tế tập trung ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung định mức biên chế viên chức trong các cơ sở y tế công lập.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chỉ đạo và phê duyệt đề án tự chủ của các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý (trong đó các cơ sở khám, chữa bệnh cần xác định lộ trình tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025).

Tỉnh cũng cần tiếp tục củng cố và tăng cường đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở phù hợp với quy mô dân số theo kết luận số 25 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023), bảo đảm vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành y tế.

Trước đó, theo nghị quyết của Chính phủ, từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-12-2023, viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%.

Đối tượng áp dụng là viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị có chế độ đặc thù lương cho bác sĩ, giáo viênBộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị có chế độ đặc thù lương cho bác sĩ, giáo viên

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có trả lời ý kiến của cử tri một số tỉnh gửi đến sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV liên quan kiến nghị tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức là bác sĩ, giáo viên, lực lượng quân đội nhân dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên