Videographic chất bảo quản có thực sự gây hại cho sức khỏe?

15/05/2018 11:31 GMT+7
TTO - Để thực phẩm có thể tươi lâu hơn chúng ta phải sử dụng chất bảo quản. Có những chất bảo quản được sử dụng hàng trăm năm và thực tế chứng minh an toàn, nhưng cũng có những chất cần được hiểu đúng và cần sử dụng đủ để không ảnh hướng tới sức khoẻ
LINH TÔ