16/08/2019
Nhóm PV
Nhóm PV

Liên quan đến vụ quán phở Hòa Pasteur tại TP.HCM bị các đối tượng lạ mặt dùng sơn, mắm tôm tạt vào đến 8 lần, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP.HCM báo cáo trước ngày 20-8-2019.