Tag:

Tạt sơn

Bản tin 30s Nóng 14-10: Tạt máu heo để đòi nợ ở Thủ Đức; Giả thiếu nữ xinh đẹp trên mạng lừa hơn 5 tỉ đồng; Nước lụt ngập ngang bụng, chảy rất mạnh ở Đà Nẵng; Người dân phát hiện thi thể một phụ nữ bị phân thành 4 mảnh dưới sông. Video Tạt sơn

Bản tin 30s Nóng: Tạt máu heo để đòi nợ ở Thủ Đức; Giả thiếu nữ xinh đẹp trên mạng lừa hơn 5 tỉ đồng
30S Nóng   |   14/10/2023
Bản tin 30s Nóng: Tạt máu heo để đòi nợ ở Thủ Đức; Giả thiếu nữ xinh đẹp trên mạng lừa hơn 5 tỉ đồng

Bản tin 30s Nóng 14-10: Tạt máu heo để đòi nợ ở Thủ Đức; Giả thiếu nữ xinh đẹp trên mạng lừa hơn 5 tỉ đồng; Nước lụt ngập ngang bụng, chảy rất mạnh ở Đà Nẵng; Người dân phát hiện thi thể một phụ nữ bị phân thành 4 mảnh dưới sông.

Từ ngày
Đến ngày