Tag:

xả nước thải ra ngoài môi trường

Đó là cơ sở sản xuất bún, bánh phở Mười Tưởng, nằm cặp sông bà Lang thuộc xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Video xả nước thải ra ngoài môi trường

Cơ sở sản xuất trực tiếp xả nước thải ra ngoài môi trườngLive
Tin nóng | 01/07/2019
Cơ sở sản xuất trực tiếp xả nước thải ra ngoài môi trường

Đó là cơ sở sản xuất bún, bánh phở Mười Tưởng, nằm cặp sông bà Lang thuộc xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.