01/07/2019
MINH TÂM – AN PHƯƠNG – MAI HUYỀN – TRINH TRÀ
MINH TÂM – AN PHƯƠNG – MAI HUYỀN – TRINH TRÀ

Đó là cơ sở sản xuất bún, bánh phở Mười Tưởng, nằm cặp sông bà Lang thuộc xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.