Tag:

xã hội

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho người vay mua nhà ở xã hội và doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội được sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên nhiều bạn đọc thắc mắc ai và cần điều kiện gì để mua được nhà ở xã hội? Video xã hội

Tư vấn pháp luật: Để mua nhà ở xã hội cần điều kiện gì?
Tư vấn pháp luật   |   27/04/2023
Tư vấn pháp luật: Để mua nhà ở xã hội cần điều kiện gì?

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho người vay mua nhà ở xã hội và doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội được sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên nhiều bạn đọc thắc mắc ai và cần điều kiện gì để mua được nhà ở xã hội?