Tag:

vượt khó

Người mẹ đang chiến đấu từng ngày với bệnh ung thư. Người cha đang đối diện với những khó khăn của chứng rối loạn lưỡng cực. Nhưng cô tân sinh viên Ái Ni không muốn bỏ cuộc do hai mẹ con đã giao ước sẽ 'cùng cố gắng vì nhau'. Video vượt khó

Học thật giỏi vì người mẹ ung thư giai đoạn cuối
Đời thường   |   07/09/2023
Học thật giỏi vì người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Người mẹ đang chiến đấu từng ngày với bệnh ung thư. Người cha đang đối diện với những khó khăn của chứng rối loạn lưỡng cực. Nhưng cô tân sinh viên Ái Ni không muốn bỏ cuộc do hai mẹ con đã giao ước sẽ 'cùng cố gắng vì nhau'.