Tag:

vùng Đông Nam bộ

Hơn lúc nào hết TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cần những sự đột phá để phát triển mạnh hơn nữa, đúng với lợi thế tiềm năng to lớn của mình. Video vùng Đông Nam bộ

“Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới” cho sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ
Bạn có biết   |   03/12/2022
“Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới” cho sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ

Hơn lúc nào hết TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cần những sự đột phá để phát triển mạnh hơn nữa, đúng với lợi thế tiềm năng to lớn của mình.