25/10/2019

Nguồn nước sông Sài Gòn – Đồng Nai không chỉ liên quan thiết thân đến từng người, mà nó còn là vấn đề sống còn của cả vùng Đông Nam bộ, trong khi hiện nay, các cơ quan chức năng nhận định: Nguy cơ mất an toàn cấp nước là rất cao! Thực tế cấp bách này cần được giải quyết bằng bài toán liên vùng, bởi đây là hệ thống sông có trách nhiệm quản lí của nhiều tỉnh, thành.