Tag:

vùng Bắc Trung Bộ

TTO - Các tỉnh như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế,thuận lợi giao lưu văn hóa – kinh tế – xã hội của vùng với các vùng khác cả bằng đường bộ và đường biển. Video vùng Bắc Trung Bộ

Ôn Tập Online Lớp 12 | Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở vùng Bắc Trung Bộ
Học đường   |   11/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở vùng Bắc Trung Bộ

TTO - Các tỉnh như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế,thuận lợi giao lưu văn hóa – kinh tế – xã hội của vùng với các vùng khác cả bằng đường bộ và đường biển.