Tag:

vốn nghĩa tình

Ngay sau khi nhận vốn từ chương trình Tiếp sức nhà nông, các hộ nông dân ở Hoà Bình đã mua con giống, tu sửa chuồng trại. Những mô hình sinh kế bền vững đang được định hình. Video vốn nghĩa tình

Tiếp sức nhà nông 2022: Đàn bò mơ ước từ đồng vốn nghĩa tình
Bạn có biết | 23/11/2022
Tiếp sức nhà nông 2022: Đàn bò mơ ước từ đồng vốn nghĩa tình

Ngay sau khi nhận vốn từ chương trình Tiếp sức nhà nông, các hộ nông dân ở Hoà Bình đã mua con giống, tu sửa chuồng trại. Những mô hình sinh kế bền vững đang được định hình.