30/11/2019
MỸ THƯƠNG – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI
MỸ THƯƠNG – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI

Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng thứ nhất kể cả về tỷ lệ tử vong và số ca mới mắc. Cũng thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới,Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mông Cổ và Lào.