Tag:

phương pháp điều trị triệt để

Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng thứ nhất kể cả về tỷ lệ tử vong và số ca mới mắc. Cũng thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới,Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mông Cổ và Lào. Video phương pháp điều trị triệt để

Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về ung thư ganLive
Tin nóng   |   30/11/2019
Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về ung thư gan

Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng thứ nhất kể cả về tỷ lệ tử vong và số ca mới mắc. Cũng thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới,Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mông Cổ và Lào.