Tag:

vào đại học

Cô tân sinh viên Nguyễn Thị Hạnh hằng ngày đi hơn 25km đến trường vẫn không từ bỏ ước mơ học ngành y để lo cho mẹ mắc nhiều chứng bệnh. Còn bạn Liên Khương, dù phải nhận nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ - vẫn quyết tâm vào đại học... Video vào đại học

Vượt mọi khó khăn, Hạnh vào đại học; Lo tang cha mẹ xong, Khương bước tới giảng đường
Đời thường   |   21/11/2023
Vượt mọi khó khăn, Hạnh vào đại học; Lo tang cha mẹ xong, Khương bước tới giảng đường

Cô tân sinh viên Nguyễn Thị Hạnh hằng ngày đi hơn 25km đến trường vẫn không từ bỏ ước mơ học ngành y để lo cho mẹ mắc nhiều chứng bệnh. Còn bạn Liên Khương, dù phải nhận nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ - vẫn quyết tâm vào đại học...