Tag:

UBND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM khóa X diễn ra sáng 11-11 đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch HĐND TP.HCM - làm phó chủ tịch UBND TP.HCM. Video UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM
Tin nóng   |   11/11/2023
Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM khóa X diễn ra sáng 11-11 đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch HĐND TP.HCM - làm phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ ngày
Đến ngày