11/06/2019

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn gửi cho tất các cơ sở tiêm chủng công và tư nhân trên địa bàn TP chỉ đạo về việc triển khai thực hành bảo quản vắc xin tốt (GSP) - vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (kể cả vắc xin dịch vụ). Quy định sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-7 tới.

Video liên quan