Tag:

vắc xin

Sáng ngày 4-8, tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ đã diễn ra vòng chung khảo cuộc thi viết “Tiêm ngừa – Chuyện chưa kể” Video vắc xin

Đã tìm ra 147 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi viết “Tiêm ngừa – Chuyện chưa kể”
Bạn có biết   |   05/08/2023
Đã tìm ra 147 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi viết “Tiêm ngừa – Chuyện chưa kể”

Sáng ngày 4-8, tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ đã diễn ra vòng chung khảo cuộc thi viết “Tiêm ngừa – Chuyện chưa kể”

Từ ngày
Đến ngày