Tag:

trường cao đẳng

Cùng tìm hiểu triết lý đào tạo "Thực học - Thực nghiệp" tại FPT Polytechnic Cần Thơ: 70% thời lượng thực hành giúp sinh viên trải nghiệm bài tập, dự án thực tế... đón nhận cơ hội việc làm từ hơn 500 doanh nghiệp liên kết sau khi ra trường. Video trường cao đẳng

Khám phá trường học 2023 | Khám phá ngành học 'hot' tại FPT Polytechnic Cần Thơ
Khám phá trường học   |   03/08/2023
Khám phá trường học 2023 | Khám phá ngành học 'hot' tại FPT Polytechnic Cần Thơ

Cùng tìm hiểu triết lý đào tạo "Thực học - Thực nghiệp" tại FPT Polytechnic Cần Thơ: 70% thời lượng thực hành giúp sinh viên trải nghiệm bài tập, dự án thực tế... đón nhận cơ hội việc làm từ hơn 500 doanh nghiệp liên kết sau khi ra trường.