17/07/2019
LÊ BIẾT – TRÍ NHÂN – NHẬT KHÁNH
LÊ BIẾT – TRÍ NHÂN – NHẬT KHÁNH

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh phát hiện gần 2.000 điểm cháy, đến ngày 15-7, Phú Yên đã xảy ra 23 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 337 ha rừng. Năm 2019 là năm khô hạn kéo dài và có số vụ cháy rừng cao nhất trong những năm gần đây của tỉnh Phú Yên.