Tag:

hỏa hoạn

Vụ việc cháy chung cư mini vừa qua đã làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh khi có thể thấy các kĩ năng về phòng cháy chữa cháy của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Sau đây là các kỹ năng ứng cứu bước đầu khi phát hiện có cháy ở chung cư. Video hỏa hoạn

Chỉ cho bạn cách ứng cứu ban đầu khi phát hiện một vụ cháy ở chung cư, nhà ở
Bạn có biết   |   22/09/2023
Chỉ cho bạn cách ứng cứu ban đầu khi phát hiện một vụ cháy ở chung cư, nhà ở

Vụ việc cháy chung cư mini vừa qua đã làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh khi có thể thấy các kĩ năng về phòng cháy chữa cháy của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Sau đây là các kỹ năng ứng cứu bước đầu khi phát hiện có cháy ở chung cư.

Từ ngày
Đến ngày