Tag:

tranh chấp đất

Lối đi chung hoặc ngõ đi chung là một phần diện tích đất chung được sử dụng bởi nhiều hộ gia đình hoặc cá nhân để ra đường công cộng. Tuy nhiên, nhiều vụ việc về tranh chấp lối đi chung xảy ra liên tục khiến vấn đề này nổi cộm trong thời gian gần đây Video tranh chấp đất

Tư vấn pháp luật: Làm gì khi tranh chấp lối đi chung với hàng xóm
Tư vấn pháp luật   |   12/11/2023
Tư vấn pháp luật: Làm gì khi tranh chấp lối đi chung với hàng xóm

Lối đi chung hoặc ngõ đi chung là một phần diện tích đất chung được sử dụng bởi nhiều hộ gia đình hoặc cá nhân để ra đường công cộng. Tuy nhiên, nhiều vụ việc về tranh chấp lối đi chung xảy ra liên tục khiến vấn đề này nổi cộm trong thời gian gần đây