Tag:

trang trải

Bạn đọc hỏi: Trước khi mất, mẹ chồng tôi có tặng cho con trai 14 tuổi một căn nhà. Hiện kinh tế gia đình đang gặp khó khăn nên muốn bán nhà để xoay xở có được hay không? Luật sư Lê Thị Hồng Vân đã giải đáp: Video trang trải

Tư vấn pháp luật: Tôi muốn bán nhà của mẹ chồng để lại cho con để trang trải, được không?
Tư vấn pháp luật   |   29/04/2023
Tư vấn pháp luật: Tôi muốn bán nhà của mẹ chồng để lại cho con để trang trải, được không?

Bạn đọc hỏi: Trước khi mất, mẹ chồng tôi có tặng cho con trai 14 tuổi một căn nhà. Hiện kinh tế gia đình đang gặp khó khăn nên muốn bán nhà để xoay xở có được hay không? Luật sư Lê Thị Hồng Vân đã giải đáp: