Tag:

trại nuôi trăn

Ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) có một mô hình nuôi trăn lấy da làm hàng thời trang và bán trăn thương phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng. Video trại nuôi trăn

Nuôi trăn hiệu quả kinh tế cao
Tin nóng   |   09/12/2019
Nuôi trăn hiệu quả kinh tế cao

Ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) có một mô hình nuôi trăn lấy da làm hàng thời trang và bán trăn thương phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng.