09/12/2019
THÁI LŨY – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
THÁI LŨY – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) có một mô hình nuôi trăn lấy da làm hàng thời trang và bán trăn thương phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng.

Video liên quan