14/10/2019
MAI HƯƠNG – TRƯƠNG KIÊN – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN
MAI HƯƠNG – TRƯƠNG KIÊN – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN

UBND TP.HCM đã công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP. Kết quả cho thấy TP vẫn là địa phương đông dân nhất cả nước. Tuy nhiên, đáng chú ý là tỷ lệ dân chưa kết hôn và quy mô hộ gia đình có ít người, thậm chí 1 người ngày càng tăng cao

Video liên quan