07/12/2019
NGUYỄN TRÍ – TRÍ NHÂN – UYÊN THI
NGUYỄN TRÍ – TRÍ NHÂN – UYÊN THI

TP.HCM sẽ tổ chức 128 chợ hoa Tết. Trong đó, có 3 chợ cấp thành phố và 125 chợ cấp quận, huyện.

Video liên quan