Tag:

chợ hoa Tết

TP.HCM sẽ tổ chức 128 chợ hoa Tết. Trong đó, có 3 chợ cấp thành phố và 125 chợ cấp quận, huyện. Video chợ hoa Tết

TP.HCM tổ chức 128 chợ hoa Tết
Tin nóng   |   07/12/2019
TP.HCM tổ chức 128 chợ hoa Tết

TP.HCM sẽ tổ chức 128 chợ hoa Tết. Trong đó, có 3 chợ cấp thành phố và 125 chợ cấp quận, huyện.